VILNIAUS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS

 

KULTŪRINIO TURIZMO MARŠRUTAI VILNIAUS REGIONAS

 • 2 dienos 340 km
  Niekur kitur Lietuvoje, tik Vilniaus krašte, dar vadinamame Vilnija, neišvysime tokio tautų margumyno: lietuviai, lenkai, rusai, baltarusiai, ukrainiečiai, žydai, karaimai, totoriai. Visos tautos paliko ryškius pėdsakus šiame be galo spalvingame krašte. Šis dviejų dienų turistinis maršrutas skirtas pažinti jų paveldą, tradicijas, istoriją. Ypač daug dėmesio skiriama lenkų tautai, todėl tikimės, kad ši kelionė bus įdomi tiek lietuvių, tiek lenkų tautybės turistams – juk keliausime per abiem tautoms labai svarbias vietas.
  bottom
 • 2 dienos 310 km
  Lietuvos istorija – tai pirmiausia jos garsiausių, įtakingiausių šeimų istorija. Ji dar gyva piliakalniuose, pilių griuvėsiuose, dvaruose, klaidžiuose senovinių parkų takeliuose. Kernius, Gediminas, Vytautas, Radvilos, Giedraičiai, Tiškevičiai, Sapiegos. Įženk į namus tų, kurie sukūrė Lietuvą. Kviečiame Tave į dviejų dienų kelionę po Lietuvos istoriją.
  bottom
 • 2 dienos 185 km
  Vilnius nuo seno garsėjo kaip kultūros, menų, mokslo centras – ne veltui jis vadinamas Šiaurės Atėnais. Tūkstančiai menininkų – drožėjų, skulptorių, keramikų, tapytojų, architektų – paliko savo pėdsakus Vilniuje ir jo apylinkėse. Kunigaikščio bruožus atkartojantis medis, obelis, virtusi gailiai ringuojančia dūdele, neįtikėtinas formas išmaniose kūrėjo rankose įgaunantis molis ir akmuo... Tai žavi, stebina ir įkvepia. Siūlome dviejų dienų kelionę ten, kur gyvena kūryba: gal ne visada pastebėta, bet tikra, nuoširdi ir gyva.
  bottom