WILEŃSKIE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

 

SZLAKI TURYSTYKI KULTUROWEJ REGION WILEŃSKI

 • 2 dni 340 km
  Nigdzie indziej na Litwie, poza Wileńszczyzną, nie zetkniemy się z tak dużą różnorodnością narodową: Litwini, Polacy, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, Romowie, Karaimi, Tatarzy. Wszystkie narody odcisnęły piętno na tym nieskończenie barwnym regionie. Dana dwudniowa trasa turystyczna poświęcona jest zapoznaniu się z ich spuścizną, tradycjami, historią. Szczególnie wiele uwagi poświęcono Polakom, dlatego mamy nadzieję, dana wyprawa będzie interesująca dla turystów zarówno narodowości litewskiej, jak i polskiej – przecież przemierzać będziemy miejsca bardzo ważne dla obu narodów.
  bottom
 • 2 dni 310 km
  Historia Litwy – to przede wszystkim historia jej najsłynniejszych, najbardziej wpływowych rodów. Ciągle jest ona żywa w grodziskach, ruinach zamków, dworach, krętych ścieżkach dawnych parków. Kiernus, Giedymin, Witold, Radziwiłłowie, Giedrojciowie, Tyszkiewiczowie, Sapiehowie. Warto wstąpić do domu tych, którzy stworzyli Litwę. Zapraszamy na dwudniową wycieczkę po jej historii.
  bottom
 • 2 dni 185 km
  Wilno od dawna słynęło jako centrum kultury, sztuki, nauki – nieprzypadkowo jest nazywane Atenami Północy. Tysiące artystów – snycerzy, rzeźbiarzy, wytwórców ceramiki, malarzy, architektów – pozostawiło swój ślad w mieście i jego okolicach. Drzewo naśladujące cechy księcia, jabłoń, która przekształciła się w żałośnie zawodzącą piszczałkę, glina i kamień przybierające niewiarygodne kształty w inteligentnych rękach twórcy... To zachwyca, zadziwia i daje natchnienie. Proponujemy dwudniową wycieczkę do miejsc, w których żyje twórczość: być może nie zawsze zauważalna, ale prawdziwa, serdeczna i żywa.
  bottom